ബാലുവിന് പാറുക്കുട്ടി കൊടുത്ത പണി..!!!

रोजी प्रकाशित केले 6 जानेवारी, 2021
वेळा पाहिला 32 023
14

ബാലുവിന് പാറുക്കുട്ടി കൊടുത്ത പണി..!!!
Contact Number : 18008335575
Cuirass steel doors : www.cuirassdoors.com/
Cuirass Facebook : cuirassdoor/
Cuirass Instagram. : cuirass_steel_doors
Join us on
Facebook- flowersonair
Twitter flowersonair
Google Plus -plus.google.com/+FlowerstvIndia

Flowers Comedy
टिप्पण्या  
 • SONY

  SONY

  12 दिवसांपूर्वी

  🤶🎅🎄🌲🎅🤶
  *Ignite New Year Offer @Rs690*
  🤶🎅🎄🌲🎅🤶
  💫 *ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പല വഴികളും നോക്കിയിട്ടു വേണ്ടത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ??*
  💫 *ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ടു സമയം കളഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങൾ?*
  💫 *ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാടു പണം ചിലവാക്കിയ ആളാണോ നിങ്ങൾ?*
  💫 *ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് നേടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ?*
  🌟 *എന്നാൽ ഇതാ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ ഒരു അവസരം അതും ഈ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഒരു നല്ല തുടക്കത്തിന്* 🌟
  *21 ദിവസംകൊണ്ട് മനോഹരമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം!!!*
  👑 NLP & ഹിപ്നോസിസ് ഉപയോഗിച്ച് Easy ആയി ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം 👑
  🌎 *Learn English from Kerala's No. 1 Institute*🔥
  🌎WhatsApp ലൂടെ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ലോകത്തിന്റെ എവിടെയിരുന്നും ഈ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം
  🔥 *Ignite Academy നടത്തി വരുന്ന സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് 40 th ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു*.🔥
  🌎 *ഈ പുതിയ ലോകത്തു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ലക്ഷം മലയാളികളെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിപ്പിക്കുക എന്ന മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ താങ്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.,*🌎
  🎯 *ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് 13/01/2021*
  *ആരൊക്കെ ഈകോഴ്സിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തു*
  • School, Degree, PG & PHD 👩🎓
  • Teachers 👩🏫, Professors 👨🏫, Counselors, Psychologists, Engineers👨🔬, Nurses👩⚕ and Doctors👨⚕.
  • Job aspirants & Working professionals🏢 from MNCs in India and Abroad
  • Govt. employees, retired employees, bankers🏦, police and Army officials
  • House wives ,Farmers and entrepreneurs
  Actual fee ₹ 2000/-
  🤷♀️ *January 11 ന് മുമ്പായി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 690/- രൂപ മാത്രം*
  🎓💡💡 *Course പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു*👇
  1️⃣ E-Certificate
  2️⃣ FREE Ignite English Community Life TimebMembership
  3️⃣ FREE NLP training and Public Speaking Training
  4️⃣ Camtasia video editing software
  *രെജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയുക*

  https://chat.whatsapp.com/IedhpZuK3Ho9KZOkbqfFTq

  🌸🔆 *Kindly Shar

 • SONY

  SONY

  12 दिवसांपूर्वी

  🤶🎅🎄🌲🎅🤶
  *Ignite New Year Offer @Rs690*
  🤶🎅🎄🌲🎅🤶
  💫 *ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പല വഴികളും നോക്കിയിട്ടു വേണ്ടത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ??*
  💫 *ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ടു സമയം കളഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങൾ?*
  💫 *ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാടു പണം ചിലവാക്കിയ ആളാണോ നിങ്ങൾ?*
  💫 *ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് നേടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ?*
  🌟 *എന്നാൽ ഇതാ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ ഒരു അവസരം അതും ഈ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഒരു നല്ല തുടക്കത്തിന്* 🌟
  *21 ദിവസംകൊണ്ട് മനോഹരമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം!!!*
  👑 NLP & ഹിപ്നോസിസ് ഉപയോഗിച്ച് Easy ആയി ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം 👑
  🌎 *Learn English from Kerala's No. 1 Institute*🔥
  🌎WhatsApp ലൂടെ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ലോകത്തിന്റെ എവിടെയിരുന്നും ഈ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം
  🔥 *Ignite Academy നടത്തി വരുന്ന സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് 40 th ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു*.🔥
  🌎 *ഈ പുതിയ ലോകത്തു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ലക്ഷം മലയാളികളെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിപ്പിക്കുക എന്ന മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ താങ്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.,*🌎
  🎯 *ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് 13/01/2021*
  *ആരൊക്കെ ഈകോഴ്സിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തു*
  • School, Degree, PG & PHD 👩🎓
  • Teachers 👩🏫, Professors 👨🏫, Counselors, Psychologists, Engineers👨🔬, Nurses👩⚕ and Doctors👨⚕.
  • Job aspirants & Working professionals🏢 from MNCs in India and Abroad
  • Govt. employees, retired employees, bankers🏦, police and Army officials
  • House wives ,Farmers and entrepreneurs
  Actual fee ₹ 2000/-
  🤷♀️ *January 11 ന് മുമ്പായി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 690/- രൂപ മാത്രം*
  🎓💡💡 *Course പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു*👇
  1️⃣ E-Certificate
  2️⃣ FREE Ignite English Community Life TimebMembership
  3️⃣ FREE NLP training and Public Speaking Training
  4️⃣ Camtasia video editing software
  *രെജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയുക*

  https://chat.whatsapp.com/IedhpZuK3Ho9KZOkbqfFTq

  🌸🔆 *Kindly Shar

 • Sail Smooth

  Sail Smooth

  13 दिवसांपूर्वी

  Ithellaam aa kunji koch paranja???...Mandanmar aakunna

 • Asif status videos

  Asif status videos

  13 दिवसांपूर्वी

  Please like and subscribe support my YouTube channel Asif status videos

 • Adipoli Recipes

  Adipoli Recipes

  13 दिवसांपूर्वी

  Super

 • Poseidon Rocky

  Poseidon Rocky

  13 दिवसांपूर्वी

  Kesuvinde koode oru kutty koodi ille lachu alla shivani aval evade

 • Janiya Elsa Varkey

  Janiya Elsa Varkey

  13 दिवसांपूर्वी

  Parukutty fans : like👍
  Kannan Mon fans : comment 💬
  Both fans like and comment 👍💬❤️❤️

 • Angel George

  Angel George

  13 दिवसांपूर्वी

  star Magic ബോ ചെ എപ്പിസോഡ് 261 & 262
  https://youtu.be/jlDLwLtTchk

  https://youtu.be/uBUkU5FQ-rA
  സ്റ്റാർ മാജിക് ഫാൻസ് ലൈക് അടിച്ച് പൊളിക്ക് നോക്കട്ടെ പവർ

 • Angel George

  Angel George

  13 दिवसांपूर्वी

  ❤️❤️❤️Star Magic 2 divasathe episode vere channelil aanu upload cheythirikkunnath....star Magic episode 261, 262 search cheythal kittum...
  Star Magic Fans like adiche...😍😍power nokkatte

 • RICH_IN VLOGS

  RICH_IN VLOGS

  13 दिवसांपूर्वी

  Upload star magic

 • fidha naaz

  fidha naaz

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic episode uploade cheyyu

 • Jithuz Vlog

  Jithuz Vlog

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic episode evide..... Comeon... Pls upload💥💥💥

 • PraveeN

  PraveeN

  14 दिवसांपूर्वी

  https://youtu.be/Niocd9VZcnA
  Duke 1290 boom sound 🔥പൊളി സാനം

 • stone paper scissors

  stone paper scissors

  14 दिवसांपूर्वी

  Edi paru Kalli

 • Muhammed Ubaidulla

  Muhammed Ubaidulla

  14 दिवसांपूर्वी

  സ്റ്റാർ മാജിക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട

 • Creative zone - Pranali

  Creative zone - Pranali

  14 दिवसांपूर्वी

  Pls upload starmagic

 • Y Talks

  Y Talks

  14 दिवसांपूर्वी

  വെറും 40 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ഈസിയായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം ♥️ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് details അറിയാൻ join ചെയ്യൂ......
  https://chat.whatsapp.com/LMDwVYAGLqvEX4CPEengrN

 • Ansy's World

  Ansy's World

  14 दिवसांपूर्वी

  Ithenthaa star magic ille innalem innum kandkillaalooo koooi star magic evde🤩🤩🤩💪
  Wait cheyyukayaanu pradhishedikkum star magic udane uplaod cheyyuka

 • Arjun Dev

  Arjun Dev

  14 दिवसांपूर्वी

  Star Magic upload cheythilegil Flowers Comedy Channeline "Report🚫" adikkannam ennular ivideth Like Button pottikuu💥⚡💥

  • Smitheesh K krishnan

   Smitheesh K krishnan

   13 दिवसांपूर्वी

   😊😊😊😊

 • Ashika ponnu

  Ashika ponnu

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic entha post cheyaathe

 • Ajmal Jesi

  Ajmal Jesi

  14 दिवसांपूर्वी

  സ്റ്റർമാജിക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

 • Soumya Jayarajan

  Soumya Jayarajan

  14 दिवसांपूर्वी

  പാറുക്കുട്ടി ക്യൂട്ട് 😘😘😘സംസാരം കേൾക്കാൻ എന്തു രസമാ 😍😍😘😘പാറുക്കുട്ടി ഫാൻസ്‌ like 👇

 • Muthukutty Muthukutty

  Muthukutty Muthukutty

  14 दिवसांपूर्वी

  Spr

  • My Crafts Hut

   My Crafts Hut

   14 दिवसांपूर्वी

   ente channel onnu kandu nokkumo ishtapattal maathram onnu subscribe cheyyumo Pls chetta

 • Muhammed Hidash

  Muhammed Hidash

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic fans like 👇

  • My Crafts Hut

   My Crafts Hut

   14 दिवसांपूर्वी

   Pinnala ente channel onnu kandu nokkumo ishtapattal maathram onnu subscribe cheyyumo

 • Vyshnav Uk

  Vyshnav Uk

  14 दिवसांपूर्वी

  *Star magic* #261 & #262 ?

 • My Crafts Hut

  My Crafts Hut

  14 दिवसांपूर्वी

  Subscribe cheyyumo please
  Isthapattal maathram mathi pls please

 • Shithin P

  Shithin P

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic എത്രയും പെട്ടെന്ന് upload ചെയ്യുക
  I am waiting........................................

  • My Crafts Hut

   My Crafts Hut

   14 दिवसांपूर्वी

   ente channel onnu kandu nokkumo ishtapattal maathram onnu subscribe cheyyumo I m waiting

 • Usha Kumari

  Usha Kumari

  14 दिवसांपूर्वी

  Top സിങ്ങർ ഇല്ല

 • Ebin Thomas

  Ebin Thomas

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic എവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആരുമില്ലന്ന് വിചാരിച്ചോ? എനിക്ക് ഇപ്പോ കാണണം ഇന്നലത്തേതും ഇന്നത്തേതും ദിവസം കുറേ തവണ ഞാൻ Star Magic നായി youtube തപ്പി നിരാശനായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ എൻ്റെ ക്ഷമ നശിക്കും: ... മനസ്സിലായോ ഈ comment ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാ😡🤬
  പിന്നെ ഇതിൻ്റാത്ത് കോപ്പിലെ Kerala blasters comment ഇട്ടേക്കല്ല് Serous ആയിട്ട് ഓരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാ ',,,,,,,,,
  താൽപര്യം ഉള്ളവർ Comment ഇട്ടും Like അടിച്ചും പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക ',,,,,,

 • vibil raj

  vibil raj

  14 दिवसांपूर्वी

  Ingane poyal njan Star Magic ini kanila

 • All film action video channel

  All film action video channel

  14 दिवसांपूर्वी

  Uppum mulakum fans like അടി

 • Saravanan M

  Saravanan M

  14 दिवसांपूर्वी

  Bo che yude episode kanan nokki irikuarunn.. apo nokkiyapo aa 2episodum ittitilla.. avastha

 • dreamznet net

  dreamznet net

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic evidea?
  Korea ayii evar namal fans pattikunuu enii eth nadakula Star magic venamm

 • Soumya M

  Soumya M

  14 दिवसांपूर्वी

  Parukutty fans like adi 👇 👇 👇
  Power varrate 💥 💥 💥 💥 💥

 • Saravanan M

  Saravanan M

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic last 2episodes upload cheyyo....

 • praveen vv

  praveen vv

  14 दिवसांपूर्वी

  Parune kanan etha bhangi.. Chundarikutty... Luv you chundarii..... Kannupattathirikatte....

 • RIsU cUTz

  RIsU cUTz

  14 दिवसांपूर्वी

  Uppum mulakum fans

  • My Crafts Hut

   My Crafts Hut

   14 दिवसांपूर्वी

   Subscribe cheyyumo please Isthapattal maathram mathi pls please

 • Horizon. The Prince of East

  Horizon. The Prince of East

  14 दिवसांपूर्वी

  ഫ്ലവേഴ്‌സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നീതി പാലിക്കുക.✊️
  സ്റ്റാർ മാജിക്‌ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്‌സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടനെ അടച്ചു പൂട്ടുക ✊️✊️

  • Ansy's World

   Ansy's World

   14 दिवसांपूर्वी

   Sss

 • LovePreeT KauR

  LovePreeT KauR

  14 दिवसांपूर्वी

  1984 ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ
  ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ,,🙏https://youtu.be/Ca1y31s1veM

  • ғᴀᴛʜɪᴍᴀ ғᴀʀʜᴀɴᴀ

   ғᴀᴛʜɪᴍᴀ ғᴀʀʜᴀɴᴀ

   14 दिवसांपूर्वी

   🙄

 • chandra shekhara

  chandra shekhara

  14 दिवसांपूर्वी

  Super parukutty

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • Safuzz

  Safuzz

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic upload cheyyathadhite reason plz

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • uppum mulakum comedy best scene

  uppum mulakum comedy best scene

  14 दिवसांपूर्वी

  Super

 • BharathChandran

  BharathChandran

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic upload ചെയ്യുക .......😡😡😡😡😡😡😨
  ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിമിത ഭാലങ്ങൾ നി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും .....😤😤😤😤
  ജാഗ്രതേ 😠😠😠😠😠😠

  • My Crafts Hut

   My Crafts Hut

   14 दिवसांपूर्वी

   @uppum mulakum comedy best scene Subscribe cheyyumo please Isthapattal maathram mathi pls please

  • uppum mulakum comedy best scene

   uppum mulakum comedy best scene

   14 दिवसांपूर्वी

   🤣🤣🤣🤣

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • farzananizam nizam

  farzananizam nizam

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic upload cheyyu plzz

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • Darkness 0000

  Darkness 0000

  14 दिवसांपूर्वी

  Star Magic എന്താ വരാത്തത്

  • Arun Kanth

   Arun Kanth

   14 दिवसांपूर्वी

   Ippo eppozhum star magic chakkapazham late upload aan

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • KERALA BLASTERS

  KERALA BLASTERS

  14 दिवसांपूर्वी

  കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔
  എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • KERALA BLASTERS

  KERALA BLASTERS

  14 दिवसांपूर्वी

  കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔
  എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • KERALA BLASTERS

  KERALA BLASTERS

  14 दिवसांपूर्वी

  കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔
  എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • CR 7

  CR 7

  14 दिवसांपूर्वी

  Star evidadaa koppeee,😷😷😷😷

 • SAMEER SK

  SAMEER SK

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic upload please

 • Star magic

  Star magic

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic video evda poye

 • Rhichu Richu

  Rhichu Richu

  14 दिवसांपूर्वी

  Please please please aplod star magic

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

  • Rhichu Richu

   Rhichu Richu

   14 दिवसांपूर्वी

   ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ star magic

 • Abin Varghese

  Abin Varghese

  14 दिवसांपूर्वी

  Uppum mulakum uyir

 • Sajeer Saji

  Sajeer Saji

  14 दिवसांपूर्वी

  Daaa kope star magic evide 😠

  • Music and Entertainment

   Music and Entertainment

   14 दिवसांपूर्वी

   @Rhichu Richu Ente channel onnu kandu nokuo. Estapeta mathram subscribe cheytha mathy. Pls😊

  • Rhichu Richu

   Rhichu Richu

   14 दिवसांपूर्वी

   Evide star magic

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • AR Loft

  AR Loft

  14 दिवसांपूर्वी

  പറവകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്റെ ചാനലിൽ ഒന്ന് കേറിനോക്കൂ 😍😍😍ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട്ക്കൂടി ചെയ്യണട്ടോ ❤❤😊😊😊

 • tibi George

  tibi George

  14 दिवसांपूर्वी

  ഇവിടെ അവർ Bo Che🥰 Star Video

 • ridha & rifa

  ridha & rifa

  14 दिवसांपूर्वी

  ചെവി കേൾക്കാത്ത എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മക്കളെ ചാനൽ ആണിത് എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ 😄😍😍😍👍👍

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • Appu s

  Appu s

  14 दिवसांपूर्वी

  Star magic episode uploade ചെയ്യ് 😠😠😠😠😠 ഇതൊക്കെ yesterday കണ്ടതല്ലെ

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • Yoonus Ahmed

  Yoonus Ahmed

  14 दिवसांपूर्वी

  സ്റ്റാർ മാജിക്‌ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യെടോ

  • Angel George

   Angel George

   13 दिवसांपूर्वी

   Upload cheythittund ....vere channelil aanu....star Magic episode 261 , 262 search cheythal kittum

  • Nija Rafeeq

   Nija Rafeeq

   14 दिवसांपूर्वी

   Starmajic evide? 🤔😡😡😡മൂന്നു ദിവസം ആയല്ലോ പറ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റർമാജിക് വേഗം upload ചെയ്യൂ

  • KERALA BLASTERS

   KERALA BLASTERS

   14 दिवसांपूर्वी

   കേരള ബ്ലാസ്റ്റെർസ് ഫാൻസ് എൻ്റെ ചാനൽ Subscribe ചെയ്യൂ Plz 😔 എല്ലാവരും suppot ചെയ്യണം

 • A4Aiden S4Serah

  A4Aiden S4Serah

  14 दिवसांपूर्वी

  First like
  First comment!!

 • Fidha Fathima

  Fidha Fathima

  14 दिवसांपूर्वी

  Adipoli🥰🥰